Tervetuloa mallastamon osakkaaksi!

 Savo Malt Oy:n yhtiökokous on 5.1.2022 päättänyt antaa merkittäväksi uuden osakeannin. 

Sijoittajana pääset mukaan alueella ainutkertaista pioneerityötä tekevään mallasyhtiöön, jolla tulee olemaan tulevaisuudessa maatalouden ja viljantuotannon kannalta nykyistä suurempi merkitys. Tämän lisäksi yhtiö varmistaa jatkossa paikallisesti tuotetun maltaan toimittamisen panimoille ja elintarviketeollisuuteen, ketterästi ja toimitusvarmasti. 

Yhtiön toiminta ja tarkoitus

 Yhtiön visiona on tulla Suomen johtavaksi pienmallastamoksi ja tehdä Savo Malt tunnetuksi mallasbrändiksi. Tavoitteena on toimia ensisijaisesti Pohjois-Savon alueella tuotetun viljan jatkojalostajana, ja tarjota viljelijöille merkittävä väylä kannattavaan viljan myyntiin. Meille toiminnassamme tärkeitä arvoja ovat paikallisuus ja kestävä kehitys. 

Katsaus yhtiön toiminnasta

Yhtiö rakennuttaa parhaillaan 468 m2:n tuotantotilaa Iisalmen Levytielle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2022. Tuotantotilaan asennetaan perinteikkään italialaisen Zaninin rumpumallastamo, jonka yhden erän kapasiteetti on 4 tn. Tuotanto käynnistyy asennusten ja koeajojen jälkeen viikolla 12–13. Kuluvana vuonna investoidaan myös toiseen rumpumallastamoon ja seuraava laajennus on suunniteltu vuodelle 2024, jolloin kapasiteettia on tarkoitus lisätä laitteiston ja hallitilan kasvattamisen myötä. Savo Malt Oy tulee tulevina vuosina vahvistamaan mallasalan asiantuntijuutta ja tuotantoa kehitystyön kautta ja yhtiön tuotanto- ja tuotekehityspäälliköksi on palkattu elintarviketieteiden maisteri Mirja Kiurusalmi, joka aloittaa toimessaan 1.2.2022. 

1/2022 Osakeannin ehdot

Savo Malt Oy:n (3117914–6) yhtiökokous 5.1.2022 päätti käynnistää uuden suunnatun osakeannin yhtiön oman pääoman kasvattamiseksi. Osakeannin merkintäaika on 5.1.- 28.2.2022. 

Yhtiössä on käytössä vain yksi K-osakesarja, jossa on rekisteröityjä osakkeita 349 kpl ja uusi merkintä on maksimissaan 300 osaketta. 

Suunnatun osakeannin ehdot: 

1) Annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 300 kpl uusia K-sarjan osakkeita. K-sarjan osake tuottaa 10 ääntä yhtiökokouksessa ja normaalin osinko-oikeuden. 

2) Oikeus merkitä osakkeita on nykyisten osakkaiden lisäksi uusilla sijoittajilla. Nykyiset osakkaat voivat merkitä 5–40 osaketta ja uudet 5–40 osaketta. Yhtiön nykyisten osakkaiden OYL 9.3.1 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle vaadittavana, OYL 9.4.1 §:n mukaisena painavana taloudellisena syynä on toiminnan käynnistämiseksi tarvittavien varojen saannin varmistaminen ja omistuspohjan edelleen vahvistaminen. 

3) Osakkeen merkintähinta on 500 € per osake, joka on ollut osakkeesta maksettava määrä kaikissa aiemmissa anneissa ja myös yhtiötä perustettaessa. Koska yhtiön toiminta ei ole vielä käynnistynyt, kaikille samaa antihintaa pidetään tässä vaiheessa perusteltuna. 

4) Osakkeen maksuaika on 14 vrk alkaen tehdystä sitovasta merkintäilmoituksesta. 

5) Osakkeiden merkintäaika on 5.1.-28.2.2022. Hallituksella on tarvittaessa oikeus jatkaa merkintäaikaa. 

6) Osakkeiden merkintähinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

7) Jos osakkeita jää merkitsemättä, niin niitä tarjotaan institutionaalisille sijoittajille ja alueella toimiville muille yksityisille sijoittajille. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, miten merkitsemättä jääneet osakkeet jaetaan edellä mainittujen sijoittajien kesken 

8) Annin muista ehdoista päättää hallitus. Merkintäilmoitus on liitteenä. 

Yhtiökokouksen tekemät tärkeimmät muutokset

  1. Rahoitussopimus edellyttää omarahoitusosuuden kasvattamista, siksi yhtiö aloittaa uuden osakeannin (1/2021).
  2. Yhtiöjärjestystä on muutettu siten että osakkeiden merkintähinta voidaan kirjata sidotun vapaan pääoman rahastoon (SVOP).

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen viljanjalostuksen kehitystyöhön!

Tarkemmat tiedot osakeannista ja yhtiön toiminnasta ovat saatavilla antiesitteestä 7.1.2022. 

Osakeannin tekninen toteutus

Liitteenä Merkintäsitoumus. Merkitsijä toimittaa sen yhtiön toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Yhtiön hallitus päättää, suostuuko se osakkeen luovutukseen, ja ilmoittaa samalla maksusta.

Lisätietoja antavat

Markku Laitinen, toimitusjohtaja
markku.laitinen(at)savomalt.fi
0400 888 734

Roope Rissanen
roope.rissanen(at)savomalt.fi
044 013 7957

Talouslukuja20212022202320242025 
tuotanto:0 tn128 tn320 tn2047 tn2047 tn 
liikevaihto:0 €186 t€368 t€1255 t€1255 t€ 
tulos:– 8 t€-48 t€-44 t€4 t€76 t€ 
kassavirta:-12 t€-32 t€-34 t€2 t€106 t€ 
       

Sijoittajatapaaminen

Tervetuloa Savo Malt Oy:n sijoittajatapaamiseen 15.2.2021, klo 14:00.

Tapaamisessa on paikalla Savo Malt Oy:n hallituksen lisäksi Golden Malt Ltd:n toimitusjohtaja Eero Nissilä esittelemässä rumpumallastamoa ja idätettyjen tuotteiden monipuolisia mahdollisuuksia.

Kokous pidetään osoitteessa Kirkkopuistonkatu 21 Iisalmi, SähköRamin tiloissa, käynti sisäpihalta kierreportaat ylös. Korona-rajoitusten takia voimme ottaa vastaan vain rajoitetun määrä osallistujia. Järjestelyjen takia pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 12.2.2021 mennessä sähköpostilla markku.laitinen@savomalt.fi.

Voit osallistua tapaamiseen myös teams-yhteydellä. Lähetämme kutsun ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiömme tarjoaa mahdollisuuden osakesijoittamiseen

Yrittäjinä paikalliset arvot ovat meille tärkeitä, ja haluamme tarjota Pohjois-Savon puhtaassa ilmassa ja maaperässä kasvaneesta viljasta tuotettuja laadukkaita raaka-aineita panimo- ja elintarviketeollisuudelle.

Voit osallistua paikallisilta pelloilta kasvatettujen maltaaksi jalostettujen viljatuotteiden arvoketjuun sijoittamalla yhtiön osakkeisiin. Toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. 

Toimimme kasvavilla markkinoilla, ja tuotteiden arvoketjussa toimijoilta odotetaan vastuullisuutta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Vastaamme osaltamme näihin odotuksiin. Olemme sopivan pieni, joustava ja odotuksiin nopeasti reagoiva mallastamo.

Sijoittajana pääset mukaan tähän kasvutarinaan

Sijoittamisesta annamme yksityiskohtaista tietoa keväällä 2020. Silloin myös avautuu mahdollisuus osallistua osakeantiimme.

Ilmoittaudu sijoittajaksi alta avautuvalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä.