Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 15.3.2022, viimeisin muutos 15.3.2022.

 1. Rekisterinpitäjä 

Nimi:         Savo Malt Oy, 3117914–6 

Osoite:         Levytie 8, 74510 Iisalmi

 

 1. Tietosuojavastaava

Nimi:         toimitusjohtaja Markku Laitinen

Tietosuojavastaava vastaa henkilötietoihin liittyvien oikeuksien käyttämistä koskeviin kysymyksiin.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

Työntekijöiden työsuhteen hallintaan liittyvien asioiden hoitoon.

Asiakkaiden sekä toimittajien asiakas- ja kumppanisuhteiden hoitoon ja asiakasviestintään. 

Saatamme lähettää sekä asiakkaillemme että toimittajillemme uutiskirjeitä, mainoksia, ja tehdä suoria yhteydenottoja puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kautta. 

Yhteisöasiakkaidemme ja -toimittajien edustajien tietoja käytämme vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Sen sijaan, jos olet henkilöasiakas tai -toimittaja, käytämme tietojasi suoramarkkinointiin ainoastaan, jos olet antanut tähän suostumuksen, esimerkiksi verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Voit aina halutessasi kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä yllä oleviin yhteystietoihin tai käyttämällä uutiskirjeen tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

 1. Mitä henkilötietoja keräämme

Työntekijöiden osalta henkilön työsuhteen hallintaan liittyvät tiedot.

Asiakkaiden ja toimittajien osalta tunnistetiedoista nimen, yhteystiedot ja edustetun organisaation nimen ja yhteystiedot, sekä myyntikontaktin ja tilauksen hallintaan liittyvät olennaiset tiedot. 

 1. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja

Työntekijöiden henkilötiedot keräämme asianomaisilta henkilöiltä.

Asiakkaiden ja toimittajien henkilötiedot keräämme joko asiakkaaksi tai toimittajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakas-/toimittajasuhteen aikana taikka asiakkaiden tai toimittajien muun erillisen suostumuksen perusteella esim. tarjouksen käsittelyn yhteydessä.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saamme esim. verkkosivukävijöiden yhteydenottojen, myynnin, tapahtumien tai muun kontaktin yhteydessä.

Voimme kerätä yhteystietoja myös julkisista lähteistä.

 1. Millä perusteella käsittelemme henkilötietoja

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Käsittelemme markkinointirekisteriin tallennettavia henkilötietoja joko oikeutetun etumme perusteella (esim. suoramarkkinointi asiakkaillemme ja palveluidemme kehitys) tai suostumuksesi perusteella.

Asiakkaidemme tietoja käsittelemme sopimuksen perusteella.

 1. Kenelle henkilötietoja luovutetaan tai on luovutettu 

Henkilötietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle. Tyypillisiä asiakkaiden henkilötietoja esiintyy liikekumppanirekisterissä, myynti- ja ostotilausten sekä -laskujen käsittelyssä, kirjanpidossa ja raportoinnissa, tulostuspalveluissa, skannauspalveluissa ja verkkolaskuilla.

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 1. Tietojen säilytysaika

Työntekijöiden osalta muut, kuin lakisääteiset tiedot säilytetään enintään kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä.

Asiakastiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi

 1. Rekisterin suojaus 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, virustorjuntaohjelmilla, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla valtuutetuilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 1. Mistä löydän uusimman, voimassa olevan tietosuojaselosteen?

Päivitämme tähän osoitteeseen aina uusimman tietosuojaselosteen.

 1. Miten käytämme evästeitä?

Tämä sivusto käyttää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hyväksy vain välttämättömimmät evästeet.