Savo Malt Oy

Tästä unelmoimme

Missio – Mitä haluamme olla aikuisina, mitä haluamme edistää

Savon Malt Oy tarjoaa edistyksellisille viljan viljelijöille väylän toteuttaa laajemmin kestävän kehityksen periaatteita, joiden mukaan he jo toimivat arkityössään. Nämä periaatteet ovat yhdenmukaiset kuluttajien odotusten ja vaatimusten kanssa.

Tänne päädymme

Visio – Missä aiomme olla tulevaisuudessa, miten aiomme toimia tulevaisuudessa

Laajennamme toimintaamme siten, että entistä useammat pohjoissavolaiset viljelijät, maltaita prosessoivat teollisuuden toimijat ja kuluttajat hyötyvät mahdollisuudesta toimia yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen näkökulman mukaisesti.

Seuraamme tuotekehityksessämme uusinta tutkimusta, mukaan lukien kuluttajien odotukset ja vaatimukset. Sovellamme sen tuloksia tuotteittemme kehittämisessä ja valitessamme asiakkaita teollisuudesta. Myös niiden on noudatettava toiminnassaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita. Tarjoamme myös merkittävää arvonnousua viljatuotteiden jalostukseen.

Näitä pidämme arvossa

Arvot – Mitkä ovat toimintamme periaatteet, mitä lupaamme arvoketjussa toimijoille

1. Vastuullisuus ja kestävä kehitys
Odotamme viljelijöiden ja muiden toimittajien sitoutuvan noudattamaan periaatteitamme.
Kerromme sidosryhmillemme aktiivisesti toiminnastamme myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

2. Aitous, paikallisuus, jäljitettävyys
Hankimme raaka-aineemme lähialueiden viljelijöiltä, testaamme sen täyttävän meidän ja asiakkaittemme kriteerit ja varmistamme jäljitettävyyden viljelijä- ja kasvatuslohko-tasolle

3. Asiakkaiden odotuksien ja vaatimusten täyttäminen
Ymmärrämme, että yhteiskunnan ja ympäristön jatkuva muuttuminen sekä uhat vaikuttavat asiakkaittemme ja kuluttajien käyttäytymiseen.
Tutkimme ja sovellamme kehitystyössä asiakkaidemme ja kuluttajien odotuksia ja vaatimuksia.

4. Sisäisen toimintamme laadukkuus
Käytämme uusinta teknologiaa ja kehitämme prosessejamme niin, että ne tuottavat resurssitehokkaasti ja ympäristön huomioon ottaen korkealaatuisia tuotteita.
Huolehdimme henkilökuntamme korkeatasoisesta ammattitaidosta, ja toimintaympäristöstä hyvänä työpaikkana.